Манай баг

УДИРДЛАГА

General Manager

Ерөнхий менежер

HR

Албан ёсны менежер

Production Manager

Үйлдвэрлэлийн менежер

Products Manager

Бүтээгдэхүүний менежер

Purchase Manager

Худалдан авалтын менежер

Sales Manager

Борлуулалтын менежер